Konstelacije

Konstelacije

Vrste konstelacija

Sistemske i porodične konstelacije su metoda koju je osnovao Bert Helinger, teolog, filozof i pedagog koji je baveći se psihoanalizom, transakcionom analizom i različitim oblicima hipnoterapije razvio ovaj jedinsteni pristup sistemskoj i porodičnoj terapiji.

Ovo je psihoterapijska metoda koja je jednostavna i efikasna, oslanja se na rad sa predstavnicima kada je grupni rad u pitanju, i služi za razrešenje i transformaciju porodičnih, partnerskih, poslovnih, zdravstvenih, roditeljskih i drugih tegoba. Rebecca Szeto, kao jedna od prvih Bertovih učenica i saradnica u azijskim zemljama, radi sa nekoliko vrsta konstelacija: porodične, sistemske, individualne, poslovne, konfliktne, duhovne i NLP konstelacije. Takođe održava i edukacije praktičara širom sveta.

U Srbiji je ova metoda poznata i kao Porodični raspored (ili Poredak ljubavi) koja je 2007. godine prihvaćena kao jedna od metoda tradicionalne medicine od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije, prema članu 6. Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine u Službenom glasniku Republike Srbije br.119, od 14.decembra 2007.

U nastavku pročitajte više o vrstama konstelacija koje radi Rebecca Szeto.

Bilo koja tema sa kojom se klijent muči ili ne može da izađe na kraj, može da se postavi kao tema, kako u grupnom, tako i u individualnom radu. Ukoliko se ne osećate konforno u radu uz prisustvo više učesnika, onda je individualni rad pravo rešenje za vas.

Individualni rad

Izazovi na polju ličnih problema

Bilo koja tema sa kojom se klijent muči ili ne može da izađe na kraj, može da se postavi kao tema, kako u grupnom, tako i u individualnom radu. Ukoliko se ne osećate konforno u radu uz prisustvo više učesnika, onda je individualni rad pravo rešenje za vas.

Prateći godinama rad svog životnog saputnika, Lea Angarta, Rebecca je uvidela da u slučaju oporavka ida prirodnim putem, povremeno klijenti stignu do određenog rezultata, ali ne uspevaju da do kraja  reše svoj problem. Uvidela je da postoje određene energetske blokade na kojima klijent može da nastavi da radi na konstelacijama za vid.

Konstelacije za vid

Izazovi sa oporavkom vida

Prateći godinama rad svog životnog saputnika, Lea Angarta, Rebecca je uvidela da u slučaju oporavka ida prirodnim putem, povremeno klijenti stignu do određenog rezultata, ali ne uspevaju da do kraja reše svoj problem. Uvidela je da postoje određene energetske blokade na kojima klijent može da nastavi da radi na konstelacijama za vid.

Problemi i teme sa kojima se susreću članovi jedne porodice, najčešće su rezultat porodičnih odnosa koji ne funkcionišu po svom prirodnom poretku..

Porodične konstelacije

Izazovi na polju porodičnih odnosa

Problemi i teme sa kojima se susreću članovi jedne porodice, najčešće su rezultat porodičnih odnosa koji ne funkcionišu po svom prirodnom poretku..

Poslovni rezultati u velikoj meri zavise od sistemski odnosa u okviru određene poslovne grupe ljudi, ali i od ličnih blokada koje klijenti nesvesno nose u svom sistemu. Poslovne konstelacije mogu da se rade u okviru poslovne grupe kako bi se poboljšao poslovni uspeh ele firme, ili sa pojedincima koji se nalaze na rukovodećim pozicijama ili jednostavno žele da poboljšaju svoj poslovni uspeh.

Poslovne konstelacije

Izazovi na polju poslovnih odluka

Poslovni rezultati u velikoj meri zavise od sistemski odnosa u okviru određene poslovne grupe ljudi, ali i od ličnih blokada koje klijenti nesvesno nose u svom sistemu. Poslovne konstelacije mogu da se rade u okviru poslovne grupe kako bi se poboljšao poslovni uspeh ele firme, ili sa pojedincima koji se nalaze na rukovodećim pozicijama ili jednostavno žele da poboljšaju svoj poslovni uspeh.